Sebeláska je základem životního úspěchu

girl-1031772_1280

Kritika jako zabiják sebelásky

Zamýšleli jste se někdy nad tím, co znamená slovo sebeláska? Odpověděli jste si? Víte nebo cítíte, že se máte rádi? A jak se ta láska k sobě projevuje? Dovolujete si to, po čem toužíte a vnímáte, že si to zasloužíte? Že už teď jste dostatečně dobří na to, abyste se mohli mít rádi? Anebo vám schopnost mít se rád stále uniká? Pokud ano, možná jste si už zkusili pomoci – afirmacemi, prací se zrcadlem nebo motivačními nahrávkami, ale stále lásku k sobě necítíte. Možná vám více záleží na druhých než na sobě a děláte pro ně věci často i na svůj úkor.

Sebeláska je základem vztahu k sobě – vašeho nejdůležitějšího vztahu v životě. Pokud je tento vztah dobrý, máte se spontánně rádi. Pokud ale někdo způsobil, že je váš vztah k sobě pošramocený, pravděpodobně lásku k sobě necítíte. Dost často to bývají naši nejbližší, kteří nám „konstruktivní“ kritikou vštípili už v raném dětství to, jak se máme vidět. Kolik lidí vám říkalo něco pěkného o vás a co se jim na vás líbilo? Pokud se takoví lidé kolem vás spíše nevyskytovali, jaký obraz jste si asi sami o sobě vytvořili?

Negativní podvědomá přesvědčení znemožňují snahu o sebelásku

Víte, že stačí jedna událost, kdy k vám byl někdo přehnaně kritický a vy jste to, co říkal, přijali jako pravdu? Ve vašem podvědomí pak mohou vzniknout přesvědčení, jako např.:
Nejsem dost dobrý.
Nejsem dost šikovný.
Nejsem dost hezký.
Nejsem se sebou spokojený.
Nevěřím si.
Nedokážu se mít dost rád.

Takových přesvědčení můžete mít mnoho. Jsou zapsaná v podvědomí, spolu se silnými negativními emocemi, a mají na život destruktivní vliv. Mysl je tvořena vědomou a podvědomou částí (podvědomá část je mocnější). Je to tak, že co mysl vyzařuje, to zároveň přitahuje. Neboli to se pak děje ve vašem životě. Život člověka je výsledkem jeho myšlenek, nejen činů.

Naprogramujte se na sebelásku

Podvědomých myšlenek a přesvědčení si ale člověk není vědom a bez znalosti práce s podvědomou myslí k nim nemá přístup. Pokud víte, že máte tento problém, existuje účinné řešení a tím je změna podvědomých omezujících přesvědčení na nová přesvědčení, která si sami zvolíte a která vás budou ve vašem životě podporovat a pomáhat vám vytvářet novou realitu. Pokud chcete, aby vám pomohl odborník, můžete se na mě obrátit – pomohu vždy. Pro lidi, kteří se chtějí práci s podvědomou myslí sami naučit, dělám mentoring. Koučink pro změnu podvědomých přesvědčení je velmi efektivní a má terapeutické a transformační účinky!

Nastavte svoji mysl na úspěch! Pomohu vám s tím.

Získejte hlubší pohled na to, jak funguje život

Young pretty girl with teenage problems looking in the broken mirror
4
8
obrclanek
12
obr
eye-1209039_1280
6
Beautiful brunette young woman walking through the streets of Old City. Fashion concept
21