Odstranění pocitu méněcennosti změnou podvědomých přesvědčení

gi

Vrozený pocit méněcennosti díky postoji rodičů

Víte, že mnohé ženy si pocit méněcennosti nesou už ze svého prenatálního období? Jak je to možné? Odpovědi jsou v jejich podvědomí. Nedávno jsem koučovala paní, která už v prenatálním stavu pochopila, že její tatínek si přeje, i když o tom nemluví, syna. V rodině byly samé ženy a on si přál malého mužského spojence. Ale narodila se holčička. Krásná, zdravá a později se ukázalo, že i talentovaná. S oblibou si oblékala tepláčky, nosila krátké vlasy a dělala tatínkovi kluka. Tatínek byl její oblíbenec, s maminkou a babičkou si příliš nerozuměla. Vždycky si o sobě myslela, že je sportovní typ a když z ní vyrostla slečna, ani tehdy se nevzdala krátkých vlasů, hrála házenou a stále inklinovala k tátovi.

Přestože si normálně našla partnera, s kterým založila vlastní rodinu, nikdy se příliš žensky necítila a stále si připadala nejistá – i když nerozuměla tomu, odkud tento pocit pramení. To se promítalo do všech jejích vztahů a způsobovalo to, že v nich nebyla úspěšná tak, jak si přála. Z jejího muže se vyklubal utlačovatel, který ji nedokázal ocenit (stále nebyla dost dobrá), výčitky byly na denním pořádku a situace se zhoršovala, ať se snažila, jak chtěla. Nechápala proč to tak je, protože dělala víc než je běžné (víc než svoji polovinu vztahu) a čím víc dělala, tím víc výčitek se na ni od partnera hrnulo.

Až při našem koučinku zjistila, že má v podvědomí mnoho sebe-sabotujících omezujících přesvědčení, která vznikla už v období, kdy byla její matka těhotná. Dcera si už tenkrát uvědomovala, že ženy v její rodině nejsou příliš vřelé a chovají se rivalsky. Jediný, kdo jí tenkrát připadal mírný a jí podobný, byl otec. Jenže ten chtěl syna.

Vzdání se svého pohlaví je vzdání se sama sebe

Proto se tenkrát rozhodla, že mu bude hrát chlapce, aby měla někoho, kdo ji bude alespoň trochu milovat. Tohle rozhodnutí vzniklo tedy už tenkrát, v prenatálním období a ona ho měla uložené ve svém podvědomí, spolu s celou řadou dalších omezujících přesvědčení. Znovu si to všechno vybavila až při našem koučinku, který pracuje s podvědomou myslí. A tady je několik přesvědčení, které její podvědomí ještě zobecnilo, takže se začala týkat všech mužů:
Připadám si méněcenná.
Není žádoucí, abych byla sama sebou.
Táta mi nedovoluje být sama sebou. = Muž mi nedovoluje být sama sebou. = Muži mi nedovolují být sama sebou.
Můj táta mě nemiluje. = Muž mě nemiluje. = Muži mě nemilují.
Táta mě nechce. = Muž mě nechce. = Muži mě nechtějí.
Táta si mě neváží. = Muž si mě neváží. = Muži si mě neváží.
Můj táta se o mě nezajímá. = Muž se o mě nezajímá.= Muži se o mě nezajímají.
Můj táta mi není oporou. = Muž mi není oporou. = Muži mi nejsou oporou.
Můj táta mě přehlíží. = Muž mě přehlíží. = Muži mě přehlížejí.
Nejsem důležitá pro svého tátu. = Nejsem důležitá pro muže. = Nejsem důležitá pro mužské.

Tato přesvědčení způsobovala její špatný pocit ze sebe a to, že si jí lidé dostatečně nevážili. Přestože byla krásná a talentovaná, vždycky se našel někdo, kdo ji kritizoval, byla méně finančně ohodnocena, než si zasloužila a měla také partnery, kteří se k ní nechovali dobře. Dříve nechápala, proč se jí to děje a měla pocit, že pořád chodí v bludném kruhu. Když při koučinku odtajnila tahle svoje podvědomá omezující přesvědčení, jasně viděla, že přesně odpovídala tomu, co se jí dělo v životě.

Změna podvědomých přesvědčení umožňuje uvědomit si vlastní hodnotu a pocítit ji

Tahle přesvědčení jsme změnily na nová užitečná přesvědčení, která jí místo sebe-sabotáže v jejím životě podpoří:
Připadám si cenná.
Je žádoucí, abych byla sama sebou.
Táta mi dovoluje být sama sebou. = Muž mi dovoluje být sama sebou. = Muži mi dovolují být sama sebou.
Můj táta mě miluje. = Muž mě miluje. = Muži mě milují.
Táta mě chce. = Muž mě chce. = Muži mě chtějí.
Táta si mě váží. = Muž si mě váží. = Muži si mě váží.
Můj táta se o mě zajímá. = Muž se o mě zajímá. = Muži se o mě zajímají.
Můj táta mi je oporou. = Muž mi je oporou. = Muži mi jsou oporou.
Můj táta si mě všímá. = Muž si mě všímá. = Muži si mě všímají.
Jsem důležitá pro svého tátu. = Jsem důležitá pro muže. = Jsem důležitá pro mužské.

Cítíte se méněcenná a nevíte proč? Jak s vámi jednají muži? Tušíte, že si váš otec mohl přát spíš syna (což je celkem běžná věc)? Změňte svoje podvědomá omezující přesvědčení a vaše realita se změní k lepšímu, protože vaše snahy pak budou podpořeny vašimi novými užitečnými přesvědčeními a váš život se bude odvíjet nově. Tak, jak vy chcete. Přijďte na koučink, během dvou až čtyř hodin hodně zapracujeme a vy se „odseknete“ a vyjdete z toho začarovaného kruhu!

Nastavte svoji mysl na úspěch! Pomohu vám s tím.

Získejte hlubší pohled na to, jak funguje život

Young pretty girl with teenage problems looking in the broken mirror
4
8
obrclanek
12
obr
eye-1209039_1280
6
Beautiful brunette young woman walking through the streets of Old City. Fashion concept
21