Jak přeprogramovat svoji mysl

obrclanek

Přeprogramování je soubor koučovacích technik, které pracují s podvědomou myslí

Co to vlastně je to přeprogramování mysli a proč by to měl člověk chtít? Přeprogramování je soubor koučovacích technik, které pracují s podvědomou myslí a mění podvědomá omezující přesvědčení na přesvědčení užitečná, která člověka v jeho životě podporují. Přesvědčením se dá také říkat programy.
Omezující přesvědčení vzniká tak, že si člověk myslí opakovaně nějakou myšlenku nebo myšlenky a ty jsou provázené silnými negativními emocemi. Omezující přesvědčení vznikají při traumatech, ale také během dětství – hlavně na základě toho, jak se k člověku chovají jeho rodiče, protože to jsou první lidé, s kterými má první interakci v životě. Většina lidí neví, jaká přesvědčení ve svém podvědomí uložená.

Člověk má v podvědomí přesvědčení buď omezující nebo podporující. Přeprogramování mysli je pro něho důležité, pokud se mu v životě nedaří tak, jak sám chce a nemá pro to úplně racionální vysvětlení. Anebo sám dobře ví, že v jeho minulosti byly negativní zkušenosti, které mohly mít na něho a na jeho mysl negativní vliv a ví, že by je potřeboval uzdravit.

Lidé si myslí, že čas zahojí všechny rány a že díky tomu, že uplyne od traumatické události nějaký čas, je to v nich uzdravené, ale to není pravda. Čas jenom přesune trauma z vědomí do podvědomí – a odtud člověka ovlivňuje. Ovlivňuje jeho život a rozhodnutí i životní pocit, aniž by si toho byl vědom.

Přínos je jak terapeutický, tak i transformační

Přeprogramování se tedy týká podvědomé mysli a jedná se o soubor účinných postupů, které umožňují nalézt omezující přesvědčení v podvědomí, tato přesvědčení pak uzdravit, odstranit negativní emoce a získat poznání, která člověku umožní, aby si byl schopen zvolit nová, užitečná přesvědčení a dosadit je do svého podvědomí. Účelem tedy je, aby se člověk zbavil přesvědčení, která ho v životě omezují a nahradil je přesvědčeními, která pak z podvědomí podporují a tvoří novou, lepší realitu.

Úspěch člověka se tedy skládá ze tří věcí. Z toho, jaká má podvědomá přesvědčení, jestli jsou omezující nebo podporující (tzn. jak má naprogramovanou podvědomou mysl), z toho, jaké má vědomé znalosti a dovednosti a také z toho, jestli je schopen jednat – právě na základě programů, které mu to buď nedovolují nebo dovolují.

Člověk, který má problémy při dosahování svých cílů i když na to má vědomé znalosti a snaží se dělat kroky, může narážet na to, že jeho podvědomí mu nedává povolení a sabotuje ho. To se projevuje tak, že když o něco jde, například onemocní nebo se na poslední chvíli věci pokazí a podobně. Pokud však takový člověk zapracuje se svým podvědomím, to mu pak dá povolení a on dosahuje svých cílů mnohem snadněji.

Podvědomí je jako zaplevelená nebo rozkvetlá zahrada

Přeprogramování podvědomé mysli je proces a člověk vidí výsledky postupně. Podvědomou mysl si můžeme představit jako rozlehlou zahradu. Pokud vlastníte zahradu, o kterou se roky nestaráte, tak si asi dokážete představit, jak taková zahrada vypadá. Pravděpodobně tu není příliš útulno. Je zarostlá plevelem, jsou tu škůdci, ovocné stromy by nenesou tak jak mají – ta zahrada prostě tak krásná a užitečná, jak by mohla být.

Pokud se člověk po letech jejího zanedbávání rozhodne, že ji chce mít k obrazu svému, začne na ní pracovat – nejdříve ostříhá trávu, pak se zbaví škůdců, prostříhá keře, pak udělá něco pro to, aby ovocné stromy začaly znovu nést dobré ovoce, zasadí nové květiny a podobně. Pokud takhle pravidelně pracuje, za rok už zahrada vypadá úplně jinak. Z opuštěné, zanedbané zahrady se stane zahrada, kde všechno kvete, voní a která zve k odpočinku a která poskytuje svému majiteli svoje dary.
A takhle je to i s podvědomou myslí. Každý kus práce s ní se nějak pozitivně projeví v životě člověka. Může to být zlepšený životní pocit nebo se přestane projevovat nějaká zdravotní obtíž nebo se pohnou věci v životě pozitivním směrem.

Odpovědi na zásadní životní otázky a výzvy se skrývají v podvědomí

Každý člověk má jiné výsledky – někdo menší, někdo větší, někdo naprosto zásadní a to někdy už po prvním sezení. Záleží na tom, jakou má kdo svoji minulost. Pokud někdo ví, že měl obtížnou minulost, že zažil jedno či více traumat nebo že měl velmi přísné nebo hodně negativní rodiče, tak už pravděpodobně tuší, že v jeho podvědomé mysli je třeba více zapracovat než u člověka, kterému se v životě nic moc nepřihodilo a jeho rodiče byli laskaví.
Každopádně se velice vyplatí i těmto lidem zjistit, co mají vlastně ve svém podvědomí neboli jestli je jejich podvědomá mysl opravdu podporuje v jejich cílech a snech. A jestli tam není něco, co by jim škodilo.

Každý z nás se má v životě učit a odpovědi na naše životní výzvy se skrývají právě v našem podvědomí. Při koučinku s podvědomou myslí je člověku umožněno do ní nahlédnout a pracovat s ní. Tento koučink je nejen nástroj k řešení problémů, ale také nástroj ke stanovování cílů a správných rozhodnutí. Ve vědomí je člověk ovlivňován nejrůznějšími vlivy, ale když pracuje s podvědomím, dostane se ke své vnitřní moudrosti a sám sobě dokáže úžasně poradit. Díky tomu se vyvaruje životních omylů anebo toho, aby na životních křižovatkách špatně odbočil. Může tak žít to, co ho dělá nejvíce šťastným.

Já funguji jako průvodce a podpora člověka a to tak, aby pro něho byla práce s jeho podvědomou myslí pohodlná a maximálně efektivní, s pomocí funkčních technik. Práce s podvědomou myslí je fascinující. Ukazuje člověku skrytá poznání a souvislosti, které by mu jinak zůstaly utajeny. Díky tomu může žít vědomě a tvořit svůj život.

Nastavte svoji mysl na úspěch! Pomohu vám s tím.

Získejte hlubší pohled na to, jak funguje život

Young pretty girl with teenage problems looking in the broken mirror
4
8
obrclanek
12
obr
eye-1209039_1280
6
Beautiful brunette young woman walking through the streets of Old City. Fashion concept
21