Jak překonat prokrastinaci

4

Prokrastinace způsobuje, že aktivně nejdete za tím, co chcete

Prokrastinace brzdí lidi, aby žili takový život, po jakém touží a aby si plnili své sny. Člověk se nemůže rozhoupat začít cvičit, učit se angličtinu, přestat kouřit nebo jinak změnit svůj život k lepšímu a někdy své cíle i léta odkládá. Co to vlastně je ta prokrastinace? Je to nepříjemný stav, ve kterém se člověk nachází a který způsobuje, že aktivně nejde za tím, co opravdu chce. Místo toho se věnuje jiným činnostem, kterými to oddaluje nebo případně zabíjí čas. Jak se takový nepříjemný stav projevuje? U každého trochu jinak, ale v podstatě jsou to negativní pocity a myšlenky, které na člověka doléhají vždy, když by měl začít usilovat o svůj cíl.

Negativní stavy, které brání činům

Pokud se člověk snaží takové pocity a myšlenky překonat pouze svojí vůlí, může se stát, že přejdou až v negativní fyzické stavy. Např. ho rozbolí hlava, začne se mu dělat špatně od žaludku, spustí se mu rýma apod. To mu nakonec zabrání o cíl usilovat. Člověk např. potřebuje vyřídit  důležité pracovní telefonáty, ale protože je z toho nervózní (z  myšlenky, že bude odmítnut), tak i když si to neuvědomuje, oddaluje telefonování tím, že si jde udělat kávu, vyřizuje e-maily a tak to pokračuje, až je už na telefonování příliš pozdě. Někdy se proto stává, že člověk i když ví naprosto přesně co by chtěl, pokaždé, když se pokusí začít o to usilovat, dostavují se opakovaně zmiňované negativní stavy, které znovu a znovu řeší náhradními činnostmi. Když se tento bludný kruh nějakou dobu opakuje, má tendenci to vzdát.

Prokrastinace je projev negativního nastavení podvědomé mysli

Odsune to, co chce do pozadí – s tím, že je to jen krásný sen, který ale bohužel z nejasných důvodů není pro něho nebo se mu bude věnovat někdy v budoucnu. Co jsou to ty nejasné důvody, které se člověk často ani nesnaží vědomě analyzovat? Odkud pramení ty nepříjemné pocity a myšlenky, které mu brání jít aktivně za tím, co chce? Prokrastinace není neschopnost ani negativní duševní stav, je to projev negativního nastavení mysli – konkrétně té podvědomé části, která je mimo naše analytické myšlení a rozhodování.

Pokud tedy člověk ví, co chce, snaží se to získat a začnou se u něho projevovat negativní stavy, je to jasný znak toho, že jeho vědomé záměry nejsou v souladu s jeho podvědomými přesvědčeními. Tato podvědomá přesvědčení (která si člověk vytvořil v dětství nebo během traumatických událostí v minulosti) mu pak způsobují zmiňované negativní stavy a omezují tak zásadním způsobem dosahování jeho cílů.

Existuje série technik pro práci s podvědomými přesvědčeními, která umožňuje účinně a rychle změnit omezující přesvědčení na přesvědčení užitečná. Ta člověka při dosahování jeho cílů podpoří a tím se zbaví prokrastinace!

Nastavte svoji mysl na úspěch! Pomohu vám s tím.

Získejte hlubší pohled na to, jak funguje život

Young pretty girl with teenage problems looking in the broken mirror
4
8
obrclanek
12
obr
eye-1209039_1280
6
Beautiful brunette young woman walking through the streets of Old City. Fashion concept
21