Koučink s podvědomím

Poraďte se při něm s hlubokou moudrostí uvnitř sebe

Naplánujte si svoji budoucnost z podvědomí!

Při koučinku s podvědomou myslí vám pomohu, s pomocí účinných mentálních cvičení, najít ve vašem podvědomí odpovědi na otázky, které vás aktuálně trápí ohledně vaší budoucnosti.

Odpovědi v podvědomí se liší od toho, co si vědomě myslíte. Vědomá mysl je ovlivněna míněním okolí, společenskými konvencemi, strachem apod. V podvědomí se zklidníte a uvidíte jasně.

S mojí pomocí přijdete na cenné informace. Pojmenujete si, jaké rozhodnutí vám přinese největší pozitiva a jaké by vám přineslo největší negativa.

To vám umožní sebevědomě si stát za svým rozhodnutím a posílí vás to při jeho realizaci. Vyberete si pro sebe díky tomu tu správnou budoucnost, do které se vyplatí investovat peníze, úsilí a čas a která vám přinese skutečné naplnění a štěstí.